MÁY SEVER
    
4.600.000 đ
    
3.100.000 đ
    
1.600.000 đ
    
10.800.000 đ
- 4%
    
8.500.000 đ
8.200.000 đ
    
800.000 đ
    
730.000 đ
    
700.000 đ
    
650.000 đ
    
400.000 đ
    
320.000 đ
    
350.000 đ
- 2%
    
24.500.000 đ
24.000.000 đ
- 20%
    
15.000.000 đ
12.000.000 đ
- 8%
    
19.500.000 đ
18.000.000 đ

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Chuyển khoản qua các ngân hàng

Chuyển khoản qua thẻ ATM

Chuyển tiền mặt trực tiếp & gián tiếp

Chuyển qua bưu điện

Thông qua các công ty chuyển tiền

LIÊN KẾT VỚI VITINHGIAPHAT.COM