VI TÍNH LAPTOP
100      143
6.600.000 đ
820      1090
5.900.000 đ
100      144
7.200.000 đ
150      542
4.500.000 đ
100      145
3.900.000 đ

CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Chuyển khoản qua các ngân hàng

Chuyển khoản qua thẻ ATM

Chuyển tiền mặt trực tiếp & gián tiếp

Chuyển qua bưu điện

Thông qua các công ty chuyển tiền

LIÊN KẾT VỚI VITINHGIAPHAT.COM